Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

U e-Savjetovanju Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 male klaonice
20. lipnja 2022.
Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)
23. lipnja 2022.
U e-Savjetovanju Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 male klaonice
20. lipnja 2022.
Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)
23. lipnja 2022.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. U smislu Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Pozivom se osigurava provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila”. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za O, 1 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.840 novih energetski učinkovitih vozila.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

  1. punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
  2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje:
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije).

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000,00 kuna.

U svrhu provedbe ovog Poziva Fond je proveo Poziv za iskaz interesa, temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje ovog Poziva. Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda i sadrži podatke o:

  • Prodajnim mjestima: lokacija, kontakt podaci, dostupne marke i modeli vozila,
  • Energetski učinkovitim vozilima: modeli vozila koji udovoljavaju uvjetima ovog Poziva s tehničkim karakteristikama.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila.

Podnošenje prijava započinje 27. lipnja 2022. godine u 8:00 sati. Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content