Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)
23. lipnja 2022.
Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/EnU-2/2022)
23. lipnja 2022.
Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)
23. lipnja 2022.
Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/EnU-2/2022)
23. lipnja 2022.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22).

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,00134 PJ i smanjenje emisije C02 od 121,43 tC02.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

  1. Električni bicikli
  2. Vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon
  3. Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
  4. Vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km za električna vozila i vozila na vodik, a za vozila s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu.

Električni bicikl u smislu ovog Poziva je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljene pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo koje će nakon unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj biti prvi put: korištena – odnosi se na vozila pod 1. i registrirano – odnosi se na vozila pod 2.-4.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, u slučaju kada je primjenjiva.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu.

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom temeljem provedenog postupka nabave koji može započeti najranije na dan objave Poziva. Opravdani trošak kupnje vozila ne može iznositi više od srednje vrijednosti troška kupnje vozila iskazanog u informativnim ponudama koje se dostavljaju u sklopu prijave. Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ukoliko nije povrativ.

Prijava na Poziv podnosi se dostavom obvezne dokumentacije na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2022. godine od 9:00 sati, a traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content