Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/EnU-2/2022)

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)
23. lipnja 2022.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za digitalizaciju”
27. lipnja 2022.
Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)
23. lipnja 2022.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za digitalizaciju”
27. lipnja 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/EnU-2/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/EnU-2/2022).

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) je sufinanciranje projekata u području:

 1. Zaštite okoliša
 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.
 1. Energetske učinkovitosti
 • provođenja aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

Pravo na prijavu projekta podnošenjem prijave na Natječaj imaju organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19). Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti Udruga:

 • koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
 • koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja : ekologije, zaštite okoliša i prirode, speleologije, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, energetske učinkovitosti , obnovljivih izvora energije, elektromobilnosti, energetskog siromaštva, ‘što je razvidna iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • koja djeluje u službi općeg zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavnom Republike Hrvatske,
 • koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentna financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i
 • koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 6.000.000,00 kn. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2022. godine.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content