Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora COVID-19

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine
8. travnja 2021.
Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
19. travnja 2021.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora COVID-19

Prihvatljivi korisnici mjera su poduzetnici sa sjedištem na području Grada Slatine čija je djelatnost ograničena odnosno uređena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Odluku možete pronaći OVDJE) , a koja prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Odluku možete pronaći OVDJE) pripada odjeljku 56. Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

MJERE POTPORE 

1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prema Gradu Slatini 

Korisnici ove mjere oslobađaju se u 100% iznosu komunalne naknade za mjesece travanj i svibanj 2021. godine.

2. Dodjela bespovratnih potpora male vrijednosti 

Korisnicima ove mjere dodjeljuje se bespovratna potpora u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kn za mjesece travanj i svibanj 2021. godine (ukupno 3.000,00 kn).

OPĆI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA:

  • da na dan podnošenja prijave na Javni poziv nemaju dospjelih potraživanja prema Gradu Slatini,
  • da su obveznici plaćanja komunalne naknade prema Gradu Slatini,
  • da obavljaju definiranu djelatnost te
  • da na dan podnošenja prijave na Javni poziv imaju najmanje jednog (1) zaposlenog.

Zahtjevi za prijavu s propisanom dokumentacijom podnose se Gradu Slatini putem elektroničke pošte  (jurica.culej@slatina.hr) od 16. do 26. travnja 2021. godine.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content