Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine

Obavijest
31. ožujka 2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora COVID-19
19. travnja 2021.
Obavijest
31. ožujka 2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora COVID-19
19. travnja 2021.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine

Grad Slatina objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine. Ovim Javnim pozivom ukupno je predviđeno 750.00,00 kn.

Korisnici sredstava su:

  • subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Slatine te
  • gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi i sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici utvrđeni ako korisnici pojedinih mjera koji planiraju investicije, projekte ili aktivnosti na području Grada Slatine koji će projektom utjecati na otvaranje ovih radnih mjesta u Gradu Slatini.

U okviru Javno poziva realizirat će se  određene mjere iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine koje su vidljive u tablici ispod.

MJERA NAZIV MJERE 
1.4. Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora poduzetnika početnika
1.5. Subvencioniranje troškova zakupa poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru Slatina
2.1. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme
2.2. Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
2.3. Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
2.4. Sufinanciranje certificiranja proizvoda
2.5. Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna
2.6. Subvencioniranje troškova obveza prema HZZO RH i HZMO RH za zaposlenike u prvoj godini obavljanja djelatnosti
2.7. Sufinanciranje predstavljanja proizvoda i usluga poduzetnika Grada Slatine
3.1. Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga i sl.
3.2. Obrazovanje postojećih poduzetnika
4.1. Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja)
5.1. Povećanje raspoloživih i aktivnih smještajnih kapaciteta na području Grada Slatine
6.1. Uzorkovanje tla
6.2. Podizanje protugradnih mreža
6.3. Plastenici i staklenici
6.4. Trajni nasadi

Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju trajanja Javnog poziva, ali ne ranije od 18. ožujka 2021. godine.

Javni poziv otvoren je do 3. svibnja 2021. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content