Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine u suradnji s Gradom Slatinom prijavila projekt „Implementacija sustava javnih bicikala u Gradu Slatini“
30. siječnja 2023.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine u suradnji s Gradom Slatinom prijavila projekt „Implementacija sustava javnih bicikala u Gradu Slatini“
30. siječnja 2023.

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini.

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021. – 2024.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu
 • udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Poziva
 • udruge upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti za prijavu na Poziv koje se mogu provoditi sukladno epidemiološkim mjerama:

 • skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
 • savjetodavna i stručna pomoć usmjerena na jačanje osobnih kompetencija pripadnika ciljane skupine
 • prijevoz hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u potrebu, u slučaju potrebe odlaska liječniku i radi drugih potreba, u samačkim kućanstvima, iznimno i u ostalim kućanstvima
 • radne terapije, zapošljavanje iz prihoda djelatnosti socijalnog poduzetništva
 • rekreativno-stvaralačke aktivnosti
 • edukativne radionice
 • sportsko-rekreativne aktivnosti
 • stručna i edukativna predavanja i skupovi vezano za područja koja su prihvatljiva za financiranje Pozivom
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija
 • aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija
 • suradnja s udrugama iz drugih zemalja
 • multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat
 • druge prihvatljive aktivnosti koje su u skladu s Pozivom izuzev izdavačke djelatnosti poput sufinanciranja književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, audiovizualnih uradaka o Domovinskom ratu te izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja iz Domovinskog rata za koje Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje posebne javne pozive.

Jedna udruga može podnijeti najviše tri prijave, a ukoliko podnosi više od jedne prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu.

Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 1.500,00 eura/11.301,75 kuna do najviše 67.000,00 eura/504.811,50 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je zaključno s 17. ožujkom 2023. godine.

Prijavne obrasce i više informacija o Pozivu možete pronaći na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Skip to content