Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2024. godini

Javni poziv za izbor referalnih centara za braniteljske zadruge u 2024./2025. godini vezano uz provedbu mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji namijenjenih braniteljskim zadrugama
12. ožujka 2024.
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
12. ožujka 2024.
Javni poziv za izbor referalnih centara za braniteljske zadruge u 2024./2025. godini vezano uz provedbu mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji namijenjenih braniteljskim zadrugama
12. ožujka 2024.
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
12. ožujka 2024.

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2024. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2024. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata te
  • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Djelatnost podnositelja zahtjeva u konačnici će morati biti registrirana kao jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

  1. za primarnu poljoprivrednu proizvodnju – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, pri čemu djelatnost obavezno mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika odnosno u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  2. ostale poslovne djelatnosti – obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova i dr.).

Potpora iznosi do najviše 12.000,00 € uključujući i navedeni iznos.

Za podnositelje zahtjeva koji će biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV prikaz u iznosima troškova neće se smatrati prihvatljivim troškom jer iznos PDV-a isti mogu iskoristiti kao pretporez sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Trajanje zaposlenosti isplatom potpore za samozapošljavanje je 12 mjeseci na puno radno vrijeme, a isto mora biti vidljivo u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje od 11. ožujka do 9. travnja 2024. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Skip to content