Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini

Najava Javnog poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada
17. veljače 2022.
Grad Slatina u suradnji s još 8 partnera prijavio projekt za mlade Erasmus+
24. veljače 2022.
Najava Javnog poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada
17. veljače 2022.
Grad Slatina u suradnji s još 8 partnera prijavio projekt za mlade Erasmus+
24. veljače 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini

Turistička zajednica Grada Slatine objavila je Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini.

Cilj Poziva je povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta i ugostiteljskih objekata te razvoj turističkih proizvoda kroz osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou s ciljem povećanja dolazaka posjetitelja na destinaciju, ali i njihovog dužeg zadržavanja na istoj.

Prihvatljivi prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • registrirani su za pružanje usluga smještaja u sektoru turizma (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu),
  • posluju duže od 2 godine,
  • imaju sjedište na području Grada Slatine i prijavljuju projekt koji će se realizirati na području Grada Slatine te
  • imaju podmirene obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunu Grada Slatine te TZG Slatine.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva dodjeljuju se za sljedeće mjere:

  • obnova, rekonstrukcija i opremanje postojećih i novih smještajnih kapaciteta,
  • uređenje i izgradnja dodatnih sadržaja te
  • trošak hortikulturnog uređenja okoliša.

TZG Slatine svakom Prijavitelju odobrava potporu u iznosu 70 % prihvatljivih troškova s tim da dodijeljena bespovratna sredstva ne mogu iznositi više od 35.000,00 kn.

Porez na dodanu vrijednost (bez obzira na mogućost povrata), kao i sve ostale zakonom regulirane pristojbe, smatraju se neprihvatljivim troškom i neće se financirati u okviru Poziva.

Zahtjev za potporu može se predati do 1. travnja 2022. godine.

Više informacija potražite na stranici TZG Slatine.

Skip to content