Grad Slatina u suradnji s još 8 partnera prijavio projekt za mlade Erasmus+

Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini
21. veljače 2022.
Mogućnosti financiranja poduzetnika iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.
25. veljače 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini
21. veljače 2022.
Mogućnosti financiranja poduzetnika iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.
25. veljače 2022.

Grad Slatina u suradnji s još 8 partnera prijavio projekt za mlade Erasmus+

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine, Klubom za mlade „Youth Buzz“, Udrugom mladih KRIK Slatina, Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina, Udrugom za obrazovanje i održivi razvoj Slatina – „UZOOR“, Hrvatskim kulturno – umjetničkim društvom „Dika“ Slatina, Udrugom hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Slatina i Lokalnom akcijskom grupom Zagorje – Sutla prijavio je Erasmus+ projekt na ključnu aktivnost 1, Aktivnosti sudjelovanja mladih.

Opći cilj prijavljenog projekta je okupiti mlade (od 13 do 30 godina starosti) i donositelje odluka na lokalnoj razini, dok su specifični ciljevi projekta:

  • Motivirati mlade za uključivanje u rad lokalne zajednice;
  • Osvijestiti donositelje odluka o važnosti participativnog sudjelovanja mladih u donošenju odluka;
  • Donošenje novog Lokalnog programa za mlade Grada Slatine 2024.-2027.

Vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga je 42.183,33 EUR.

Kako bi se okupili mladi i donositelji odluka na lokalnoj razini i došlo do prijedloga mjera za rješavanje problema mladih u lokalnoj zajednici projektom je planirana provedba anketa kojima bi se istražilo sadašnje stanje, potrebe i mišljenja mladih. Potom je planirana provedba 12 fokus grupa na području grada Slatine i prigradskih naselja kako bi svi zainteresirani mogli sudjelovati.

Kao rezultat provedenih projektnih aktivnosti izradit će se Lokalni program za mlade Grada Slatine 2024.-2027. koji će identificirane probleme pretvoriti u ciljeve/mjere/aktivnosti kako bi se buduće aktivnosti lokalne samouprave temeljile na stvarnim potrebama mladih u zajednici.

Planirani rezultati provedbe projekta su:

  • 100 mladih osnaženih za sudjelovanje u lokalnoj zajednici
  • Osviješteni donositelji odluka o važnosti uključivanja mladih u proces donošenja odluka
  • Izrađen Lokalni program za mlade Grada Slatine 2024.-2027.
  • Razmijenjena iskustva dobre prakse s drugim jedinicama lokalne samouprave u radu s mladima na lokalnoj razini.

Ovaj projekt nastavak je sudjelovanja Grada Slatine u projektu Europe Goes Local kojeg provodi Agencija za mobilnost i programe EU gdje je u individualnom programu Grada Slatine jedan od ciljeva izrada Lokalnog programa za mlade Grada Slatine.

Skip to content