Najava Javnog poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2022. godini
16. veljače 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini
21. veljače 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2022. godini
16. veljače 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora razvoju turističke infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini
21. veljače 2022.

Najava Javnog poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Objava dugoočekivanog Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirana je do kraja I. kvartala 2022. godine (do 31.3.2022.), a bit će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna.

U smislu najavljenog Pozivavišestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 66 % ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
 • njome upravlja upravitelj zgrade;
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
 • nema više od 25 % nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (“Narodne novine” broj 143/21):

 • Integralna energetska obnova
 • Dubinska obnova
 • Sveobuhvatna obnova

Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.

U sklopu Poziva dodjeljivati će se i bespovratna sredstva koja će se koristiti za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60 % podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85 %, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100 %.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

 • najniži iznos 150.000,00 kuna,
 • najviši iznos 22.000.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva, u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, su:

 • izrada projektne dokumentacije,
 • energetska obnova,
 • upravljanje projektom i administracija,
 • promidžba i vidljivost projekta

Sukladno Programu, minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na poziv je glavni projekt energetske obnove, izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, kao i izvješće o provedenom energetskom pregledu te energetski certifikat prije obnove.

Više informacija o najavljenom Pozivu potražite na stranici Ministarstva uređenja, graditeljstva i državne imovine, a cjelokupni tekst Najave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ s osvrtom na ključne elemente dostupan je OVDJE.

Skip to content