Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Raspisan Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Virovitičko-podravske županije
8. ožujka 2021.
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2021. godini na području Virovitičko-podravske županije
12. ožujka 2021.
Raspisan Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Virovitičko-podravske županije
8. ožujka 2021.
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2021. godini na području Virovitičko-podravske županije
12. ožujka 2021.

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Virovitičko-podravska županija objavila je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali poduzetnici koji ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Virovitičko-podravske županije,
 • imaju registriranu gospodarsku djelatnost do potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u prihvatljivom sektoru ulaganja,
 • projekt ulaganja koji je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava mora se provoditi na području/lokaciji Virovitičko-podravske županije,
 • nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti  s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze prema Poreznoj upravi,
 • u skladu su s odredbama potpora male vrijednosti,
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti,
 • čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • nemaju iskazan gubitak u 2020. godini te
 • nisu bili u blokadi ukupno više od 15 dana, od toga više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana predaje projektne prijave.

Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se za ulaganja u sektoru C Prerađivačka industrija, sve djelatnosti osim 10.7 Proizvodnja pekarskih i brašneno-kondiktorskih proizvoda (izuzev 10.72), 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva i 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila.

Potpora male vrijednosti dodjeljuje se za ulaganje u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti, tj. za nabavu strojeva, opreme, alata, računalne opreme, računalnih programa i sustava.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi poreza na dodanu vrijednost koji je povrativ, porezni dug, duga za plaće i doprinose djelatnika te za ostale aktivnosti nespomenute kao prihvatljive,
 • troškovi kupnje opreme i/ili usluga od povezanih poduzeća i
 • troškovi vlastitog rada (zaposlenika prijavitelja).

Trajanje projekta ne može biti duže od 2 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ulaganje ne smije započeti prije predaje prijedloga te ne smije završiti prije potpisivanja Ugovora. Dakle, poduzetnik preuzima rizik troškova nastalih u razdoblju između podnošenja prijave i datuma odobrenja sredstava.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku je 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna.

Jednom korisniku može se temeljem ovog Natječaja dodijeliti samo jedna potpora.

Natječaj je otvoren od 9. ožujka 2021. godine do 9. travnja 2021. godine, a prijave se podnose isključivo online na adresu: gospodarstvo.poljoprivreda@vpz.hr.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content