Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2021. godini na području Virovitičko-podravske županije

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
10. ožujka 2021.
Objavljeni rezultati Javnog poziva Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja za 2020. godinu
15. ožujka 2021.
Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
10. ožujka 2021.
Objavljeni rezultati Javnog poziva Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja za 2020. godinu
15. ožujka 2021.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2021. godini na području Virovitičko-podravske županije

Virovitičko-podravska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2021. godini na području Virovitičko-podravske županije.

Korisnici kredita mogu biti prijavitelji koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na području iste županije, i to:

 • Fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,
 • Pravne osobe i obrti.

Kratkoročni kredit namijenjen je za financiranje:

 • nabave repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenskoj sjetvi i povrtlarske kulture.
 • vlastite proizvodnje poslovnih subjekata.

Iznos kredita:

 • najniži iznos pojedinačnog kredita: 20.000,00 HRK,
 • najviši iznos pojedinačnog kredita: 500.000,00 HRK.

Konačnu odluku o odobrenju i visini kredita donosi Banka, ovisno o kreditnoj sposobnosti poduzetnika i kvaliteti projekta.

Valuta kredita: HRK

Kamatna stopa: iznosi do maksimalno 4,00 postotnih poena godišnje, fiksna, za cijelo vrijeme otplate kredita. Virovitičko-podravska županija će kamatu na kredite po ovoj Mjeri subvencionirati u cijelosti tako da će kamata za krajnjeg korisnika iznosi 0 %.

Rok i način korištenja kredita: može biti do 3 odnosno 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok i način otplate kredita: maksimalno 10 odnosno 12 mjeseci, ovisno o uvjetima Banke, sukcesivno ili jednokratno u kunama.

Instrumenti osiguranja: u skladu s internim aktima Banke i kreditnom sposobnošću Korisnika kredita.

Naknada za obradu zahtjeva: do najviše 1 % od iznosa odobrenog kredita.

Poslovne banke uključene za subvencioniranje kamate su sljedeće:

 • Erste&Steiermärkische banka d.d.,
 • Raiffeisenbank Austria d.d.,
 • Slatinska banka d.d.,
 • Zagrebačka banka d.d.,
 • OTP banka d.d.

 

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2021. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Skip to content