Raspisan Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Virovitičko-podravske županije

Objavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina
5. ožujka 2021.
Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
10. ožujka 2021.
Objavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina
5. ožujka 2021.
Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
10. ožujka 2021.

Raspisan Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Virovitičko-podravske županije

Virovitičko-podravski županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu na području Virovitičko-podravske županije.

Javni poziv odnosi se na:

Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezanim s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom kojom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

  • kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika,
  • kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (izuzev traktora),
  • kupnja ograde za nasade i životinje,
  • kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih neprilika,
  • kupnja sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima,
  • kupnja folije za proizvodnju povrća i jagoda na otvorenom,
  • kupnja višegodišnjih biljaka.

Intenzitet potpore po korisniku je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 HRK.

 

Potpore za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta koje se dodjeljuju za kupljeno, imovinski-pravno sređeno poljoprivredno zemljište te čini proizvodno-gospodarsku cjelinu s dosadašnjim zemljišnim posjedom korisnika.

Intenzitet potpore po korisniku je do 100 % pravnih i administrativnih troškova, a najviše 10.000,00 HRK.

 

Potpore za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja kojom su obuhvaćeni troškovi organizacije stručnog osposobljavanja, mjera stjecanja vještina, uključujući tečajeve, radionice i podučavanje.

Potpora se dodjeljuje subjektima koji pružaju usluge prenošenja znanja i aktivnosti informiranja te imaju certifikate od strane MZOS, odgovarajuće kapacitete u smislu kvalificiranog osoblja i redovitog usavršavanja.

Intenzitet potpore po korisniku je do 30 % prihvatljivih troškova, a najviše 30.000,00 HRK.

 

Potpore za ulaganje u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda kojom su obuhvaćeni troškovi nabave opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda (opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, pakiranje i ostalo).

Intenzitet potpore po korisniku je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 HRK.

 

Potpora za marketinške aktivnosti kojom su obuhvaćeni troškovi sudjelovanja na natjecanjima, sajmovima i izložbama (pristojbe za sudjelovanje, najam izložbenih prostora i štandova).

Intenzitet potpore po korisniku je do 70 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 HRK.

 

Prihvatljivi korisnicu su mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Virovitičko-podravske županije koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Virovitičko-podravskoj županiji te im ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iznosi maksimalno 50.000,00 EUR.

Prihvatljivi su računi izdani u 2021. godinu.

Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli potpore.

 

Javni poziv otvoren je do 1.12.2021. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Skip to content