Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini
28. prosinca 2020.
Čitanjem do uključivog društva
29. prosinca 2020.
Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini
28. prosinca 2020.
Čitanjem do uključivog društva
29. prosinca 2020.

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Ured za udruge 16. prosinca 2020. objavio je Poziv za koji je prijave moguće predati od 25. siječnja 2021. godine.

Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.000.000,00 kn (podijeljenih u dvije skupine za financiranje, pri čemu je za svaku skupinu alocirano po 50.000.000,00 kn), a potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 30.6.2021. godine.

U prvoj skupini za financiranje prihvatljivi su prijavitelji udruge koje do sada nisu provodile projekte financirane iz EU fondova kao nositelji, odnosno do trenutka prijave na Poziv nemaju potpisan ugovor o provedbi projekta financiranog iz EU fondova (kao prijavitelji); čiji godišnji prihodi ne premašuju 500.000,00 kuna te su registrirane za obavljanje djelatnosti prije 1. siječnja 2020. godine​.

U drugoj skupini za financiranje prihvatljive prijavitelji su udruge, zaklade i pravne osobe vjerskih zajednica koje su registrirane najmanje godinu dana do dana podnošenja projektnog prijedloga.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. Partneri mogu biti udruge, zaklade i pravne osobe vjerskih zajednica, udruge poslodavaca, sindikati, ustanove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave registrirane najmanje 12 mjeseci na dan objave Poziva. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 25. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A dostupan je u ESIF MIS sustavu od dana objave Poziva. Relevantnim podatkom o datumu i vremenu (sat, minute i sekunde) predaje projektnog prijedloga na Poziv smatra se datum i vrijeme podnošenja projektnog prijedloga zabilježen na paketu/omotnici od strane davatelja poštanske usluge.

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obvezno je navesti referentni broj i naziv Poziva.
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dužan je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Informativna radionica održat će se virtualnim putem najkasnije 21 kalendarski dan od datuma pokretanja Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Informacije o načinu, datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (https://udruge.gov.hr), te na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na stranicama strukturnifondovi.hr

 

Izvor: Ured za udruge

Skip to content