Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu

Natječaj Zaklade Novo sutra za prijavu projekata za financiranje za 2020. godinu
26. svibnja 2020.
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
28. svibnja 2020.
Natječaj Zaklade Novo sutra za prijavu projekata za financiranje za 2020. godinu
26. svibnja 2020.
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
28. svibnja 2020.

Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je ažurirani plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu.

 

Mjera Tip operacije Planirano vrijeme objave
Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja Kontinuirano
Mjera 2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Kontinuirano
Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje Objavljen – Siječanj 2020.
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Objavljen – Veljača 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Objavljen – Veljača 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije Objavljen – Veljača 2020.
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 16 – Suradnja 16.1.2. Operativne skupine Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Objavljen – Svibanj 2020.
Mjera 17 – Upravljanje rizicima 17.1.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Objavljen – Svibanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša Svibanj 2020.
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu Lipanj 2020.
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina Lipanj 2020.
Mjera 16 – Suradnja 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) Kolovoz 2020.
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Rujan 2020.
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje Listopad 2020.
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija Listopad 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja Studeni 2020.

 

Skip to content