Natječaj Zaklade Novo sutra za prijavu projekata za financiranje za 2020. godinu

Umjetnost i kultura online
26. svibnja 2020.
Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu
26. svibnja 2020.
Umjetnost i kultura online
26. svibnja 2020.
Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu
26. svibnja 2020.

Natječaj Zaklade Novo sutra za prijavu projekata za financiranje za 2020. godinu

Zaklada Novo sutra raspisala je Natječaj za prijavu projekata za financiranje u 2020. godini iz sljedećih područja:

  • Odgoj, obrazovanje i znanost – obrazovni i edukacijski projekti vrtića, škola, visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva namijenjeni djeci i mladima s ciljem razvoja društva, znanstveno – istraživački projekti, projekti koji potiču kreativnost i inovativnost, projekti osposobljavanja djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije te ostali razvojni projekti s ciljem poboljšanja zajednice
  • Baština – očuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine
  • Humanost i društvo – projekti pomoći i potpore oboljelim osobama te osobama s mentalnim teškoćama i invaliditetom te ostalim osobama s posebnim potrebama, projekti potpore socijalno ugroženim skupinama stanovništva u smislu podizanja svijesti o zdravlju, toleranciji, jednakosti, nenasilju itd.

Pravo prijave na natječaj imaju:

  • Organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – npr. udruge, ustanove, zajednice, škole, visoka učilišta, domovi i ostale organizacije civilnog društva

Pravo prijave na natječaj nemaju:

  • Fizičke osobe
  • Obrtnici, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave
  • Političke stranke
  • Organizacije ili članovi organizacija koji svojim djelovanjem podupiru bilo koji oblik diskriminacije

Vrednovanje i procjenu projekata te konačnu odluku o prihvaćanju financiranja vrši Upravno vijeće Zaklade Novo sutra na temelju sljedećih kriterija:

GLAVNI KRITERIJI:

• Korisnost projekta za zajednicu
• Zadovoljavanje područja propisanih natječajem (Odgoj, obrazovanje i znanost, Baština, Humanost i društvo)
• Kvaliteta, ideja, kreativnost i inovativnost provedbe projekta
• Projekcija, namjena i plan trošenja sredstava
• Jasno definirani cilj projekta i plan njegovog ostvarenja
• Dosadašnja postignuća organizacije prijavitelja i/ili nositelja projekta

OSTALI KRITERIJI:

• Organizacija mora biti upisana u Registar udruga ili drugi pripadajući registar
• Mora poslovati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske
• Da se protiv prijavitelja/osobe ovlaštene za zastupanje/voditelja projekta ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivana za počinjenje kaznenog djela
• Da ima odgovarajuće organizacijske i operativne kapacitete za provedbu traženog projekta
• Da nije u postupku gašenja, stečaja, prisilne naplate ili u postupku likvidacije
• Da nema dugovanja prema državnom proračunu.

Sve potrebne podatke o organizaciji, ovlaštenim osobama i o provedbi projekta potrebno je unijeti u online obrascu prilikom prijave projekta na natječaj.
Nakon početne evaluacije projekata, prijavitelji koji su odabrani u uži krug bit će pozivani na dostavu ostatka potrebne dokumentacije:
• Detaljan opis projekta
• Troškovnik i plan utroška sredstava
• Rješenje o upisu u pripadajući registar
• Dokaz o nepostojanju duga prema državnom proračunu (potvrda nadležne porezne uprave)

Natječaj je otvoren do 16. lipnja 2020. godine.

Cijeli tekst natječaja kao i online prijavni obrazac dostupni su na web stranici Zaklade.

 

Izvor: Zaklada Novo sutra

Skip to content