U e-Savjetovanju prijedlog potpora za iznimno osjetljive sektore za 2021. godinu

Poduzetnicima ponovno na raspolaganju COVID-19 zajam za obrtna sredstva
9. prosinca 2020.
Javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu
18. prosinca 2020.
Poduzetnicima ponovno na raspolaganju COVID-19 zajam za obrtna sredstva
9. prosinca 2020.
Javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu
18. prosinca 2020.

U e-Savjetovanju prijedlog potpora za iznimno osjetljive sektore za 2021. godinu

Ministarstvo poljoprivrede na portalu e-Savjetovanja objavilo je prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu.

 

Ciljevi Programa su sljedeći:

  • Unaprjeđenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva,
  • Unaprjeđenje uzgoja u sektoru svinjogojstva,
  • Unaprjeđenje proizvodnje duhana,
  • Unaprjeđenje proizvodnje maslinovog ulja,
  • Očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

 

Osnovni uvjeti prihvatljivosti:

  • korisnici potpora su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu sukladno članku 21. Zakona o poljoprivredi,
  • poljoprivredne površine za koje se podnosi zahtjev za potporu upisane su u ARKOD sustav,
  • grla za koja se podnosi zahtjev za potporu propisno su označena i evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).

 

Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa a koji se utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/ha/litara za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

Maksimalni jedinični iznosi potpore i minimalno poticane količine prikazani su u tablici:

Mjera Minimalno poticane količine Maksimalni jedinični iznos u HRK
Potpora za uzgoj mliječnih krava, grlo 1 1.000,00
Potpora za uzgoj rasplodnih krmača, grlo

 

Dodano plaćanje za uzgojno valjanje rasplodne krmače, grlo

6 530,00

 

470,00

Potpora za duhan tipa Burley, kg

 

Potpora za duhan tipa Virginija, kg

Sve isporučene količine 3,35

 

5,25

Potpora za maslinovo ulje, l 50 10,00
Potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja, ha Sve prihvatljive površine 700,00 HRK/ha višegodišnjih nasada

800,00 HRK/ha povrtnih kultura

500,00 HRK/ha ratarskih kultura

e-Savjetovanje otvoreno je do 7. siječnja 2021. godine, a sve detalje potražite ovdje.

Skip to content