Javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu

esavjetovanja
U e-Savjetovanju prijedlog potpora za iznimno osjetljive sektore za 2021. godinu
14. prosinca 2020.
U 2021. godini za korisnike Programa ruralnog razvoja osigurano više od 2,4 milijarde kuna bespovratnih sredstava
23. prosinca 2020.
esavjetovanja
U e-Savjetovanju prijedlog potpora za iznimno osjetljive sektore za 2021. godinu
14. prosinca 2020.
U 2021. godini za korisnike Programa ruralnog razvoja osigurano više od 2,4 milijarde kuna bespovratnih sredstava
23. prosinca 2020.

Javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je Javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu.

Ciljevi ovog Javnog poziv su:

 • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima i
 • osigurati kvalitetno obrazovne kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prijavu mogu podnijeti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (“Narodne novine”, br. 42/08).

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi prijavitelji ukoliko:

 • imati sjedište na području RH
 • su registrirani najkasnije do 31. prosinca 2019. godine
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u 2020. godini, osim subjekata osnovanih u 2019. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a isto vrijedi i za partnerske i povezane subjekte
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno de minimis Uredbi
 • podnositelju prijave nije izrečena pravomoćna presuda za odgovarajuća kaznena dijela
 • pojedinačni vlasnici te partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave nisu u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom postupku dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg javnog izvora
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili , a isto vrijedi i za partnerske i povezane subjekte
 • ne ostvaruju potporu za istu namjenu s druge osnove
 • nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili postupku likvidacije, a isto vrijedi i za partnerske i povezane subjekte
 • isplaćuju nagradu učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi:

 1. do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po JMO za vrijeme provedeno na naukovanju
 2. do 30% ukupno procijenjenih troškova po svima namjenama za pokriće troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s potrebama učenika na naukovanju.

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kn, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kn i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kn.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kn, a najviši 500.000,00 kn.

Prijave se zaprimaju isključivo od 4. siječnja 2021. godine do 30. siječnja 2021. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content