Sektoru mljekarstva 20 milijuna kuna pomoći u koronakrizi

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”
27. kolovoza 2021.
Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
15. rujna 2021.
Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”
27. kolovoza 2021.
Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
15. rujna 2021.

Sektoru mljekarstva 20 milijuna kuna pomoći u koronakrizi

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću tri programa iz sektora mljekarstva koja se odnose na potporu primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, uređenje sabirališta mlijeka te sufinanciranje troškova malim mljekarama za sabiranje mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj.

 

Program potpore primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 za cilj ima pružanje financijske potpore hrvatskim primarnim proizvođačima mlijeka, održavanje zaposlenosti te postojeće razine proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima u mliječnom sektoru usred poremećaja uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Prihvatljivi korisnici Programa su mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji su primarni proizvođači mlijeka te koji isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
  • upis u Registar farmi,
  • upis grla u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

Ukupan iznos od 15.000.000,00 kn proporcionalno će se rasporediti prihvatljivim korisnicima prema broju ženskih grla mliječnih i kombiniranih pasmina upisanih u JRDŽ na dan 01.09.2021. godine koja imaju registrirano najmanje jedno teljenje. U okviru ovog Programa potpora se isplaćuje za najviše do 50 prihvatljivih grla.

 

Program potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj za cilj ima pružanje financijske pomoći objektima za preradu mlijeka upisanim u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, suočenima s problemima u poslovanju uzrokovanima mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 te značajnim povećanjem troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su otkupila mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u razdoblju od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine.

Iznos potpore je do 0,10 HRK/kg otkupljenog mlijeka.

 

Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka za cilj ima pružanje financijske pomoći subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji imaju registrirane objekte za sabiranje mlijeka radi prilagodbe uvjetima i prelazak u kategoriju odobrenih objekata u poslovanju s hranom.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovoga Programa su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, s opisom djelatnosti „sabiralište“, kojeg vodi Ministarstvo i interes im je uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.

Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja u okviru Programa su nabava, uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.

Prihvatljivi troškovi su:

  • kupnja kontejnera s infrastrukturom
  • uvođenje infrastrukture u registrirano sabiralište
  • građevinski radovi na uređenju i rekonstrukciji registriranih sabirališta,
  • kupnja laktofriza za potrebe registriranih sabirališta,
  • projektna dokumentacija (gdje je potrebno),
  • trošak PDV-a ako se ne koristi kao pretporez odnosno ako korisnici potpore iz ovoga Programa nisu u sustavu PDV-a.
Skip to content