Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.
11. kolovoza 2023.
Novi natječaj za provedbu za tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“
11. kolovoza 2023.
Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.
11. kolovoza 2023.
Novi natječaj za provedbu za tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“
11. kolovoza 2023.

Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Cilj Programa je pružiti financijsku potporu subjektima koji se bave proizvodnjom u osjetljivim sektorima stočarstva (govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva, kozarstva, peradarstva, konjogojstva i pčelarstva) i biljne proizvodnje (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe, sjeme povrća i sjemenskog kukuruza) kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijene inputa proizvodnje, dok istovremeno cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda iz predmetnih sektora ne prati u potpunosti rast troškova.

 

Mjere u provedbi Programa su sljedeće:

Mjera 1. Potpora sektoru govedarstva

 • Podmjera 1.1. Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka
 • Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele
 • Podmjera 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

 • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
 • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

 • Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi
 • Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju jaja

Mjera 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva

Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva

Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja

Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe

Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća.

 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja se bave proizvodnjom u sektorima stočarstva i ratarstva te koja su upisana u odgovarajuće registre.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih grla/kljunova/pčelinjih zajednica/prihvatljivih površina za koja se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za:

 • Podmjeru 1.1. do 130,00 EUR po grlu,
 • Podmjeru 1.2. do 80,00 EUR po grlu,
 • Podmjeru 1.3. do 65,00 EUR po grlu,
 • Podmjeru 2.1. do 130,00 EUR po grlu,
 • Podmjeru 2.2. do 15,00 EUR po grlu,
 • Podmjeru 3.1. do 0,02 EUR po kljunu,
 • Podmjeru 3.2. do 0,30 EUR po kljunu,
 • Mjeru 4. do 10,00 EUR po grlu,
 • Mjeru 5. do 100,00 EUR po grlu,
 • Mjeru 6. do 3,00 EUR po pčelinjoj zajednici,
 • Mjeru 7. najviše 200,00 EUR po hektaru.
 • Mjeru 8. najviše 400,00 EUR po hektaru.
 • Mjeru 9. najviše 574,00 EUR po hektaru.

 

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 31. kolovoza 2023. godine.

Skip to content