Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

Indikativni godišnji plan objave Poziva za 2023. godinu – OPULJP 2021. – 2027.
6. travnja 2023.
Sretan Uskrs želi Vam tim GRAS!
7. travnja 2023.
Indikativni godišnji plan objave Poziva za 2023. godinu – OPULJP 2021. – 2027.
6. travnja 2023.
Sretan Uskrs želi Vam tim GRAS!
7. travnja 2023.

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na:

 1. podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)
 2. aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)
 3. poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu
 4. senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja). Napomena: sav tiskani materijal vezan uz temu dojenja mora biti verificiran od strane javnopravnog tijela nadležnog za područje dojenja.
 5. aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom-potresom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život
 6. edukaciju roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu i načinima njihove zaštite.

Planirano trajanje projekta je: najkraće 6 mjeseci, a najdulje 12 mjeseci.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 795.748,00 eura (5.995.563,31 kuna).

 • Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva – 6.636,14 eura (50.000,00 kuna)
 • Najveći iznos koji se može dodijeliti putem Poziva – 13.272,28 eura (100.000,00 kuna)

Udruga može od nadležnog tijela zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti usmjerene kvalitetnijem usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života;
 • senzibilizacija poslodavaca na fleksibilniji odnos spram radnika koji imaju malodobnu djecu do 10 godina (osobito za jednoroditeljske obitelji);
 • podizanje roditeljskih kompetencija za ciljane skupine korisnika navedenih u Pozivu
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja za teme iz Poziva (usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, senzibilizacija poslodavaca i javnosti u sklopu projektnih aktivnosti);
 • individualni i grupni rad s ciljanim skupinama korisnika prema Pozivu;
 • ciljane radionice iz djelokruga Poziva;
 • evaluacija projekta;
 • tiskanje stručne literature namijenjene krajnjim korisnicima, vezane uz provedbu projekata;
 • tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija;
 • izrada digitalnih sadržaja vezanih uz aktivnu podršku obitelji;
 • nabava opreme potrebne za rad.

Rok za dostavu prijava: 8. svibnja 2023.

Više informacija možete pronaći ovdje.

 

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Skip to content