Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu
15. studenoga 2019.
JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu
21. studenoga 2019.
Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu
15. studenoga 2019.
JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu
21. studenoga 2019.

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za dostavu prijava je 16. prosinca 2019. godine.

Sve informacije o Pozivu i načinu prijave navedene su u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

Skip to content