JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini
18. studenoga 2019.
JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima
28. studenoga 2019.
Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini
18. studenoga 2019.
JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima
28. studenoga 2019.

JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 20. studenog 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi koji raspolažu Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u.

Prijavitelji s područja Grada Slatine (osim naselja Golenić, Ivanbrijeg i Lukavac) i Općine Nova Bukovica mogu ostvariti sljedeće potpore:

 1. iznajmljivači do 35.000,00 HRK za
  1. stručni nadzor: do 40 % iznosa, ali ne više od 1.000,00 HRK
  2. nabavu i ugradnju 1 fotonaponske elektrane: do 40 %, ali ne više od 34.000,00 HRK.
 2. OPG-ovi do 100.000,00 HRK za
  1. stručni nadzor: do 40 %, ali ne više od 2.000,00 HRK
  2. nabavu i ugradnju 1 fotonaponske elektrane: do 40 %, ali ne više od 98.000,00 HRK.

Prijavitelji s područja Grada Slatine, odnosno naselja Golenić, Ivanbrijeg i Lukavac te općina Sopje, Čađavica, Mikleuš, Čačinci, Voćin mogu ostvariti sljedeće potpore:

 1. iznajmljivači do 70.000,00 HRK za
  1. stručni nadzor: do 80 %, ali ne više od 2.000,00 HRK
  2. nabavu i ugradnju 1 fotonaponske elektrane: do 80 %, ali ne više od 68.000,00 HRK
 2. OPG-ovi do 200.000,00 HRK za
  1. stručni nadzor: do 80 %, ali ne više od 4.000,00 HRK
  2. nabavu i ugradnju 1 fotonaponske elektrane: do 80 %, ali ne više od 196.000,00 HRK.

Potrebna dokumentacija za prijavu navedena je u tekstu Javnog poziva, a sve dodatne informacije zainteresirani mogu pronaći na web stranicama Fonda.

Skip to content