Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Virovitičko-podravska županija subvencionira kamatu MSP-ovima s područja županije
29. srpnja 2020.
Izmjene Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)
31. srpnja 2020.
Virovitičko-podravska županija subvencionira kamatu MSP-ovima s područja županije
29. srpnja 2020.
Izmjene Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)
31. srpnja 2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je novu mjeru odnosno Potporu za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

Kao ciljani poslodavci su definirane zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom neovisno o sektoru u kojem posluju.

Ciljana skupina su radnici zaposleni kod poslodavaca odnosno svi osiguranici kod poslodavca (bez obzira je li radnik  zaposlen na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika).

Visina potpore iznosi 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu te 250 kuna za doprinose za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i to temeljem predaje PDV obrasca. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 50% u drugom, trećem ili četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na drugo, treće ili četvrto tromjesečje 2019. godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za taj mjesec i veljaču 2020. godine odnosno pad prometa/prihoda od 50% u drugom, trećem ili četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, kao i poslodavci – radne jedinice, dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content