Izmjene Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)

Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
31. srpnja 2020.
Javni natječaj za dodjelu stipendije Virovitičko-podravske županije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva u školskoj 2020./2021. godini
13. kolovoza 2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
31. srpnja 2020.
Javni natječaj za dodjelu stipendije Virovitičko-podravske županije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva u školskoj 2020./2021. godini
13. kolovoza 2020.

Izmjene Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj 2020. godine

Izmjene se odnose na ciljane skupine poslodavaca te su prema novim uvjetima uz trgovačka društva, obrte, OPG – ove te fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost prihvatljivi i ostali subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. godine – mikropoduzetnici

Izmjene se odnose na produljenje Potpore na mjesec kolovoz 2020. godine. Hrvatski zavod za zapošljavanje i nadalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta te pružanje pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID – 19) došlo do narušavanja poslovanja. Navedena Potpora za mikropoduzetnike koristila se u mjesecu srpnju te se iz navedenih razloga produljuje i na mjesec kolovoz, u iznosu od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine

Izmjene se odnose na dodavanje djelatnosti.

Prihvatljivi će biti poslodavci iz sektora:
–  uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom,
– zračni i vodeni prijevoz putnika te zračni prijevoz robe, djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava,
– prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača,
– proizvodnja filmova, videofilmova i TV programa te
– pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

Prihvatljivi poslodavci su uz trgovačka društva, obrte, OPG – ove i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi te ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi su obveznici poreza na dobit.

Također, izmjenama je omogućeno korištenje potpore:
– osobama koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koje uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje im odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koje su zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., ostale bez izvora prihoda, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture
– umjetničkim organizacijama registriranim sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96) upisanima u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content