Otvoren je Javni poziv “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu

Objavljeni natječaji za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“
27. listopada 2020.
Obavijest
30. listopada 2020.
Objavljeni natječaji za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“
27. listopada 2020.
Obavijest
30. listopada 2020.

Otvoren je Javni poziv “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu

Ciljevi ovog Projekta su:

 • povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima,
 • usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima te
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Projekta je 77.490.000,00 kuna.

Ovaj Projekt namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Projektu ukoliko:

 1. su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
 2. imaju status redovitog učenika/ce
 3. imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 3,00
 4. ne ponavljaju razred u školskoj godini 2020./2021.
 5. se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
 6. imaju u cijelosti opravdanu potporu iz svih prethodnih godina, ako su ju koristili
 7. nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.

Prijavu za stipendije mogu podnijeti učenici Industrijsko – obrtničke škole Slatina sljedećih zanimanja:

 • automehaničar/automehaničarka,
 • elektroinstalater/elektroinstalaterka,
 • instalater grijanja i klimatizacije/instalaterka grijanja i klimatizacije,
 • konobar/konobarica,
 • krojač/krojačica,
 • pekar/pekarica,
 • stolar/stolarica i
 • vodoinstalater/vodoinstalaterka.

Iznos potpore je 18.000,00 kn za školsku godinu 2020./2021. (rujan 2020. godine – kolovoz 2021. godine). Odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:

 • I. razdoblje: rujan 2020. godine – veljača 2021. godine, isplata u I. kvartalu 2020. godine
 • II. razdoblje: ožujak – kolovoz 2021. godine, isplata u II. kvartalu 2021. godine.

Uz prijavu se prilaže obvezna dokumentacija te dokumentacija za ostvarenje bodova.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2020
2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2020
3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce
4. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole za školsku godinu 2019./2020, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
5. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg ili žiro-računa učenika/ce

DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE BODOVA

1. Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2019. godinu nadležne ispostave Porezne uprave za sve članove zajedničkog domaćinstva koji imaju 15 i više godina, uključujući i podnositelja prijave ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/skrbnike, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
3. Preslike dokaza o posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili drugostupanjsko rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i drugi relevantni dokumenti kojima se dokazuje status
4. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom
5. Preslika dokaza na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27.10. do 30.11.2020. godine.

Više informacija o Javnom pozivu te potrebne obrasce potražite ovdje.

Za sva pitanja možete se obratiti Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine na broj 033/400-414 ili mail info@gras.com.hr.

Skip to content