Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini
16. ožujka 2021.
Obavijest
31. ožujka 2021.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini
16. ožujka 2021.
Obavijest
31. ožujka 2021.

Objavljeni natječaji za M21

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19.

 

POLJOPRIVREDNICI

Prihvatljivi  korisnici su fizičke i pravne osobe koje:

  • su upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka,
  • su upisane u Registar poreznih obveznika zaključno s 31.12.2019. godine,
  • imaju evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.897,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Da bi bili prihvatljivi u sklopu ovog natječaja, korisnici koji su obveznici podnošenja godišnjeg financijskog izvješća, obvezni su isto podnijeti do 20. travnja 2021. godine Financijskoj agenciji.

Prihodi i primici će se umanjiti za sve vrste potpora koje je Ministarstvo poljoprivrede isplatilo u 2019. i 2020. godini, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (de minimis potpore).

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 1. travnja 2021. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.863,30 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja  primitaka ili smanjenje prihoda.

 

 

 

MSP

Prihvatljivi korisnici su MSP-ovi u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća,  aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, stočne hrane, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda.

Korisnici moraju ispuniti sljedeće uvjete:

  • biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Vinogradarski registar) i Ministarstva zdravstva (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom) zaključno s 31. prosinca 2019. godine,
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 31. prosinca 2019. godine,
  • imati evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.795,50 kuna u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Da bi bili prihvatljivi u sklopu ovog natječaja, korisnici koji su obveznici podnošenja godišnjeg financijskog izvješća, obvezni su isto podnijeti do 20. travnja 2021. godine Financijskoj agenciji.

Prihodi i primici će se umanjiti za sve vrste potpora koje je Ministarstvo poljoprivrede isplatilo u 2019. i 2020. godini, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (de minimis potpore).

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 1. travnja 2021. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 377.955,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja  primitaka ili smanjenje prihoda.

 

Natječaji su otvoreni do 30. travnja 2021. godine.

Skip to content