Objavljeni nacrti Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. za sektor svinjogojstva te tip operacije 4.1.2.

Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2020. – “Zeleni pojas”
21. rujna 2020.
esavjetovanja
Objavljen nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“
7. listopada 2020.
Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2020. – “Zeleni pojas”
21. rujna 2020.
esavjetovanja
Objavljen nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“
7. listopada 2020.

Objavljeni nacrti Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. za sektor svinjogojstva te tip operacije 4.1.2.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-Savjetovanja nacrte Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva i provedbu tipa operacije 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

 

4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva

 

Prihvatljivi korisnici su:

 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje dvije godine do objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 1. do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
 2. do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)
 3. do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

 

Intenzitet potpore iznosi do 50 %, a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
 3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 • troškovi građenja i/ili rekonstrukcije i opremanja objekata za životinje (reprocentara) uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,
 • troškovi kupnje poljoprivredne mehanizacije za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila),
 • troškovi građenja i/ili rekonstrukcije i opremanja ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta),
 • troškovi prilagodbe novouvedenim standardima,
 • opći troškovi,
 • nematerijalni troškovi.

 

 

 

 

 

4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

 

Prihvatljivi korisnici su:

 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
 2. b)proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj

koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 1. do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
 2. do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet potpore iznosi do 50 %.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi građenja/rekonstrukcije objekata vezani za skladišne kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor)
 • opći troškovi,
 • nematerijalni troškovi.

 

U e-savjetovanje možete se uključiti putem sljedećih poveznica 4.1.1. i 4.1.2. najkasnije do 19. listopada 2020. godine.

Skip to content