Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2020. – “Zeleni pojas”

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za srednjoškolsko obrazovanje za 2020./2021. godinu
16. rujna 2020.
esavjetovanja
Objavljeni nacrti Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. za sektor svinjogojstva te tip operacije 4.1.2.
6. listopada 2020.
Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za srednjoškolsko obrazovanje za 2020./2021. godinu
16. rujna 2020.
esavjetovanja
Objavljeni nacrti Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. za sektor svinjogojstva te tip operacije 4.1.2.
6. listopada 2020.

Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2020. – “Zeleni pojas”

INA – Industrija nafte d.d. provodi “Zeleni pojas” – program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na klimatske promjene te drugih aktivnosti u području zaštite okoliša, prirode i klime.

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Jedna organizacija može prijaviti najviše tri (3) projekta.

Ciljevi programa:

 • širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode u suradnji s organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama
 • potaknuti angažman građana u aktivnostima zaštite okoliša i prirode
 • stvoriti blisku dugoročnu suradnju s lokalnim zajednicama i organizacijama
 • vidljivija i efikasnija dugoročna podrška projektima zaštite okoliša i prirode

Područja aktivnosti projekata:

 • stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije i obnova postojeće
 • čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale,
 • briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad)
 • neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
 • izložbe o zaštiti okoliša
 • ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama te suzbijanje posljedica klimatskih promjena
 • druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Materijali za koje se mogu tražiti sredstva:

 • izvorna stabla i druge biljke
 • materijali potrebni za obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode
 • boje (na elementima u javnim parkovima)
 • pribor za čišćenje (grablje, motike, vreće za prikupljanje otpada)
 • spremnici za prikupljanje otpada (kante za otpad / kontejneri za selektivno prikupljanje)
 • namještaj za javne parkove (klupe, stolovi…)

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000,00 HRK. Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20 % ukupnog proračuna namijenjenog za projekt (materijalni doprinos može biti iskazan kroz honorare voditelja i suradnika na projektu, korištenje opreme i sl.).

Projekti se prijavljuju isključivo ispunjavanjem online obrasca na web stranici INA – Industrija nafte d.d. do 16.10.2020. do 23:59 sati.

Skip to content