Objavljen trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Sretan Uskrs želi Vam tim GRAS!
15. travnja 2022.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.
19. travnja 2022.
Sretan Uskrs želi Vam tim GRAS!
15. travnja 2022.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.
19. travnja 2022.

Objavljen trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) – (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe  investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Sredstva će se u okviru ovog poziva dodjeljivati za projekte koji su u potpunosti spremni što podrazumijeva da mogu odmah krenuti sa provedbom postupaka javne nabave i ugovaranjem. Isto tako, sredstva se mogu dodijeliti i za projekte koji su već započeli s provedbom pod uvjetom da cjeloviti projekt koji se prijavljuje nije u potpunosti financijski niti fizički završen.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020 do 31.12.2025. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju  od 1.2.2020. do 30.6.2026.

Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga, točnije do 30.09.2022. godine.

Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000.000,00 kn. Indikativno, bespovratna sredstva namijenjena za s ulaganja u javnu odvodnju i/ili javnu odvodnju s integriranom javnom vodoopskrbom iznose 380.000.000,00 kn, a za ulaganja u javnu vodoopskrbu iznose 620.000.000,00 kn.

Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima iz NPOO-a je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava i to10% iz sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik (s partnerima, ukoliko ih ima) i 10% iz sredstava Hrvatskih voda.

Projektna prijava mora sadržavati sljedeće dokumente:

  • Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele)
  • Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
  • Obrazac skupne Izjave prijavitelja
  • Obrazac usklađenosti prijedloga projekta s principom  „ne nanosi značajnu štetu“
  • Građevinske dozvole, odnosno lokacijske dozvole u slučaju gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (kopije)
  • Rješenje nadležnog ministarstva o provedenom postupku OPUO/PUO
  • Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja i partnera ne stariji od 10 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga

Dodatna dokumentacija koja se dostavlja ukoliko je primjenjivo uključuje:

  • Izvod poslovne banke kojim se potvrđuje nastala transakcija (plaćena situacija), ukoliko je primjenjivo
  • Kopije ugovora svih projektnih elemenata, ukoliko je primjenjivo
  • Kopije Ugovora o sufinanciranju, ukoliko je primjenjivo

Više informacija kao i svu obveznu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 

Skip to content