Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Objavljen trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
15. travnja 2022.
U e-savjetovanju Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu
20. travnja 2022.
Objavljen trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
15. travnja 2022.
U e-savjetovanju Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu
20. travnja 2022.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Svrha poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora.

Ulaganje u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara (LDC) za voće i povrće može se prijaviti u sljedeća dva modela:

 • LDC projekt kao lokalna infrastruktura i
 • LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera.

Prihvatljivi prijavitelji u modelu gdje je LDC projekt kao lokalna infrastruktura su:

 • jedinica/e područne (regionalne) samouprave ili
 • trgovačko društvo osnovano od strane i u 100 %-om vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Prihvatljivi prijavitelji u modelu gdje je LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera su:

 • priznata/e proizvođačka/e organizacija/e kao samostalni investitor, registrirana kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga,
 • u slučajevima:
  • proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ ili jedinice lokalne samouprave, kao investitori u zajedničkom projektu
  • proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu ili
  • proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili JLS i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu

prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se trgovačko društvo u okviru kojeg će se provoditi projekt, a osnovano od strane svih partnera u projektu.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati su:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju i opremanje LDC-a za voće i povrće, u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poljoprivrednim proizvođačima uključujući ishođenje potrebnih dozvola;
 • aktivnosti vođenja projekta, nadzora i konzaltinga;
 • aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši mogući udio bespovratnih sredstava iznosi do 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR.

Za LDC projekte proizvođačkih organizacija i partnera najviši mogući udio bespovratnih sredstava po projektu iznosi do 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 15.000.000,00 EUR.

Rok za predaju projektnog prijedloga je do iskorištenja financijske alokacije, a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine.

Skip to content