Objavljen Poziv „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Informativna radionica “Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga”
22. kolovoza 2023.
Održana informativna radionica „Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga“
24. kolovoza 2023.
Informativna radionica “Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga”
22. kolovoza 2023.
Održana informativna radionica „Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga“
24. kolovoza 2023.

Objavljen Poziv „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 21. kolovoza 2023. godine otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Poziv je otvoren od 21. 8. 2023. do 31. 12. 2024., s napomenom da se projektni prijedlozi podnose od 11. 9. 2023. isključivo poštom.

Opći cilj Poziva je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi dok je specifični cilj pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u sklopu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 100.000.000,00 EUR  (753.450.000,00 HRK). Intenzitet potpore (udio bespovratnih sredstava) po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100 % prihvatljivih troškova te se ne očekuje sufinanciranje od strane Prijavitelja.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 252.000,00 EUR (1.898.694,00 HRK) dok je najviši iznos bespovratnih sredstava 1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 HRK).

Prijavitelj mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata (i područja djelovanja):

  1. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
  3. Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u Partnerstvu s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave, neprofitnom organizacijom koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti ili ustanovom koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.

Razdoblje provedbe projekta može trajati najmanje 30 mjeseci, a najviše 36 mjeseci od datuma kada je na snagu stupio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Više informacija: ESF+

Skip to content