Objavljen natječaj za provedbu TO 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Objavljen natječaj za provedbu TO 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara
4. lipnja 2021.
Dani otvorenih vrata udruga
7. lipnja 2021.
Objavljen natječaj za provedbu TO 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara
4. lipnja 2021.
Dani otvorenih vrata udruga
7. lipnja 2021.

Objavljen natječaj za provedbu TO 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 750.000,00 EUR, odnosno
 • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 %, a može se uvećati za dodatnih 20 % u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:

 • uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta,
 • trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta,
 • priprema terena/tla za sadnju,
 • sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje plastenika,
 • opremanje višegodišnjih nasada,
 • poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva,
 • kupnja zemljišta radi realizacije projekta.

 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 29. listopada 2021. godine do 12:00 sati.

Skip to content