Objava Otvorenog javnog poziva za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2021. godinu

Novi Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi
24. rujna 2021.
Rezultati Otvorenog javnog poziva za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu
28. rujna 2021.
Novi Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi
24. rujna 2021.
Rezultati Otvorenog javnog poziva za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu
28. rujna 2021.

Objava Otvorenog javnog poziva za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2021. godinu

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Upiti u svezi prijave na Otvoreni javni poziv dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr.

Više informacija potražite ovdje

Skip to content