Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za digitalizaciju”
27. lipnja 2022.
Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” (NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)
1. srpnja 2022.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za digitalizaciju”
27. lipnja 2022.
Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” (NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)
1. srpnja 2022.

Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE
Braće Radić 2
33520 SLATINA
OIB: 10997718673
KLASA: 112-01/22-01/5
UR.BROJ: 2189-2-12/01-22-8
U Slatini, dana 30. lipnja 2022. godine

 

 

OBAVIJEST
KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRAS-a

 

Kandidati koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto ravnatelja Gradske razvojne agencije Slatine – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme (KLASA: 112-01/22-01/5, URBROJ: 2189-2-12/01-22-1 od dana 8. lipnja 2022. godine) pozivaju se da pristupe pismenom testiranju dana 4. srpnja 2022. godine u 11:00 sati, te usmenom testiranju istoga dana u 14:00 sati. Testiranje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, Slatina.

R.b. Akronim
1.      J.C.
2.      I.V.

Testiranje za radno mjesto Ravnatelja uključuje:
– provjeru znanja na poslovima vezanim uz pripremu i provedbu EU projekata

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Skip to content