Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

INFOrmator 2/2024
2. veljače 2024.
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna RH u 2024. godini
12. veljače 2024.
INFOrmator 2/2024
2. veljače 2024.
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna RH u 2024. godini
12. veljače 2024.

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini.

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unapređenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga u sustavu sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, a koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga RH te aktivno i kontinuirano djeluje u RH najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program,
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • upisana je u Evidenciju pravnih osoba u sportu,
 • uskladila je statut s odredbama Zakona o udrugama,
 • statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja,
 • ispunila je sve ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz Državnog proračuna za prethodno odobrena sredstava,
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu programa,
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenih djela sukladno Zakonu o sportu i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa i poreza te drugih dugovanja prema Državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • koja će za prijavljeni program osigurati financijska sredstva iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 20% vrijednosti programa,
 • ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koje se prijavljuju te
 • za 2024. godinu nije dobila financijska sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje programa za koji se podnosi prijava na Natječaj.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:

 1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem,
 2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske te
 3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje.

Sufinancirati se mogu programi koje se provode u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

Za programsko područje PP1 i PP2 najmanji iznos sufinanciranja programa koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 €, a najveći 18.000,00 € dok za programsko područje PP3 najmanji ugovoreni iznos sufinanciranja iznosi 10.000,00 €, a najveći 50.000,00 €.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80 % vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Natječaj je otvoren do 3. ožujka 2024. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Skip to content