Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna RH u 2024. godini

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini
5. veljače 2024.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalačkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2024. godini
19. veljače 2024.
Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini
5. veljače 2024.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalačkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2024. godini
19. veljače 2024.

Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna RH u 2024. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna RH u 2024. godini.

Svrha i cilj ovog Javnog poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade RH za mandat 2020. – 2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021. – 2024., kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskog ratu u kulturnom životu, afirmaciju pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju autori pojedinačno (fizičke osobe) i udruge iz Domovinskog rata registrirane u RH najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkog radu i iskustvu.

Djelo o Domovinskom ratu podrazumijeva književno ili publicističko ostvarenje koje tematizira osobni ili posredni doživljaj Domovinskog rata, događaj stvarne ili fikcijske naravi te ostvarenje koje može obrađivati samo jedan segment Domovinskog rata, ali i Domovinski rat u cijelosti.

Financijska sredstva dodjeljivat će se za:

  • pripremu odnosno završnu obradu napisanog teksta (recenziranje, lektoriranje, uređivanje, oblikovanje i sl.),
  • tisak književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu,
  • prijevod na strani jezik (po odabiru autora),
  • objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu (s obveznim međunarodnim standardnim književnim brojem – ISBN kako bi pravno bile izjednačene s tiskanom knjigom) te
  • dotisak ili otkup određenog broja primjeraka prethodno tiskanih književnih ili publicističkih djela objavljenih s obveznim standardnim književnim brojem – ISBN.

Potpora pripreme i tiska odnosno dotiska podrazumijeva obvezu ustupanja najmanje 21 do 63 primjeraka sufinanciranog djela kada bude otisnuto za potrebe raspodjele narodnim knjižnicama i drugim institucijama prema iskaznom interesu, radi povećanja dostupnosti pisane riječi o Domovinskom ratu širem čitalačkom krugu. Distribuciju će obaviti Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Jednom projektu po ovom Javnom pozivu moguće je odobriti do najviše 4.000,00 € za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 2.700,00 € za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu te najviše 2.700,00 € za dotisak ili otkup određenog broja primjeraka već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu.

Javni poziv otvoren je do 8. travnja 2024. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Skip to content