Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
22. ožujka 2023.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta
27. ožujka 2023.
Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
22. ožujka 2023.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta
27. ožujka 2023.

Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini.

Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Prijavitelj na Natječaj mora biti pravna osoba – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će troškove organizacije velikih sportskih manifestacija koje u smislu ovog Natječaja predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje manifestacije iznosi najmanje 300.000,00 €, a koje se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Najmanji iznos sufinanciranje po sportskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 40.000,00 €,a a najveći 200.000,00 € s time da traženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije prelaziti više od 60 % od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Prihvatljive aktivnosti koje će se sufinancirati Natječajem:

  • organiziranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja na području Republike Hrvatske,
  • sudjelovanje hrvatskih sportaša na velikim međunarodnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj te
  • planirane aktivnosti koje će dovesti do ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja velike sportske manifestacije na području RH,
  • trošak opremanja koji se odnosi na sportsku opremu, sportske rekvizite, sportska pomagala te sanaciju i/ili adaptaciju javno dostupne sportske infrastrukture nužne za održavanje velike sportske manifestacije, troškovi zaštitarske i medicinske službe, troškovi diploma, plaketa, pehara, medalja i sl., kao i troškovi anti-doping kontrole te
  • troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije.

Natječaj je otvoren do 22. travnja 2023. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content