NATJEČAJ – Interreg V-A Mađarska-Hrvatska

Job Club radionice
14. siječnja 2019.
NATJEČAJ – Objavljen natječaj iz Vinske omotnice za mjeru Informiranje u državama članicama
1. veljače 2019.
Job Club radionice
14. siječnja 2019.
NATJEČAJ – Objavljen natječaj iz Vinske omotnice za mjeru Informiranje u državama članicama
1. veljače 2019.

NATJEČAJ – Interreg V-A Mađarska-Hrvatska

Drugi poziv na podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavili su 31. siječnja 2019. Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao Nacionalno tijelo u Programu.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu:
2 – Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara
2.1. Promicanje mogućnosti korištenja prirodnog i kulturnog nasljeđa kao turističkih znamenitosti s mogućnošću stvaranja prihoda.
2.2. Obnova ekološke raznolikosti u pograničnom području

Prioritetna os 2 ima za cilj očuvanje, zaštitu, promociju i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa (kroz razvoj turizma, izgradnju biciklističkih staza i sl.) te očuvanje i obnovu bioraznolikosti i tla.

Prioritetna os 3 – Suradnja
3.1.: Uključivanje većeg broja društvenih i institucionalnih dionika u prekograničnu suradnju

Prioritetna os 3 ima za cilj poboljšanje institucionalnih kapaciteta i stvaranje učinkovite javne uprave kroz promicanje suradnje u zakonodavstvu i administraciji između građana i institucija.

Prioritetna os 4 – Ulaganje u obrazovanje
Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge obrazovnih ustanova kao intelektualnih centara za povećanje baze specifičnih lokalnih znanja u regiji

Prioritetna os 4 ima za cilj ulaganje u sve razine obrazovanja i osposobljavanja, uključujući strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje.

Projekti moraju uključivati minimalno 2 prekogranična partnera iz prihvatljivog programskog područja.

Prihvatljivi prijavitelji: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima (npr. ustanove za zaštitu okoliša, turističke zajednice, obrazovne ustanove), neprofitne organizacije, EGTS.
Alokacija za drugi poziv iznosi oko 20.8 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 3. svibnja 2019. u 15.00 sati po srednjoeuropskom vremenu putem IMIS sustava i to isključivo na engleskom jeziku. Pokušaji podnošenja prijave nakon ovog roka bit će obilježeni aplikacijskim modulom IMIS za razdoblje 2014.-2020. kao kasno podneseni, a te će prijave biti odbijene tijekom pojednostavljene formalne procjene i ocjene prihvatljivosti.

Za više informacija posjetite web stranicu Programa http://www.huhr-cbc.com/en/list-of-call-for-proposals/10.

Skip to content