Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarskih kultura

Grad Slatina prijavio projekt „Slatino, zaželi III!“
20. rujna 2023.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.
27. rujna 2023.
Grad Slatina prijavio projekt „Slatino, zaželi III!“
20. rujna 2023.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.
27. rujna 2023.

Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarskih kultura

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-Savjetovanja Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarskih kultura.

Cilj Programa je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ii raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubici koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ii raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika
  • imaju evidentirane poljoprivredne površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ii raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima korisnik potpore uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ii raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini

Intenzitet potpore iznosi najviše 135,00 €/ha za površine prihvatljive za potporu.

E-savjetovanje je otvoreno do 5. listopada 2023. godine i dostupno je na linku.

 

Skip to content