Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala četiri natječaja
26. kolovoza 2021.
Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”
27. kolovoza 2021.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala četiri natječaja
26. kolovoza 2021.
Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”
27. kolovoza 2021.

Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Završeno je e-savjetovanje za Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” koji će se financirati iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“.

Cilj Programa je povećanje korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanje sigurnosti opskrbe energijom, podizanje svijesti i znanja o nužnosti i prednostima povećanja energetske učinkovitosti te sufinanciranje kvalitetnih projekata iz područja obnovljivih izvora energije što uključuje sljedeća područja:

 • Obnovljiva energija,
 • Energetska učinkovitost,
 • Energetska sigurnost,
 • Ublažavanje efekata klimatskih promjena i
 • Prilagodba na klimatske promjene.

U nastavku se navode osnovne informacije iz Nacrta ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”.

Prihvatljivi prijavitelj je bilo koji subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Hrvatskoj.

Prihvatljivi projektni partneri su bilo koji javni ili privatni subjekti, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj.

Cilj Programa „Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe“ postići će se kroz dva ishoda:

 • Ishod 1: Poboljšana energetska učinkovitost
 • Ishod 2: Povećana proizvodnja obnovljive energije

Projektni prijedlozi moraju pokazati doprinos ishodima i neposrednim rezultatima i to na sljedeći način:

 • Ishod (obavezno):
  • Ishod 2: Povećana proizvodnja obnovljive energije
 • Neposredni rezultati (obavezno):
  • Neposredni rezultat 2.1. – Ugrađeni kapaciteti za korištenje obnovljive energije
  • Neposredni rezultat 2.2. – Ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljive energije
 • Bilateralni neposredni rezultat (nije obavezan, postizanje navedenog pokazatelja projektnom prijedlogu donosi dodatne bodove):
  • Bilateralni neposredni rezultat 1 – Povećana suradnja između subjekata u državi korisnici i državama donatorima.

Iznos alokacije za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 3.000.000,00 EUR.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi 200.000,00 EUR.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi 1.300.000,00 EUR.

Iznos potpore odnosi se samo na programski doprinos (isključujući doprinos prijavitelja) i odnosi se na cjelokupni proračun projekta, a ne na proračun pojedinog projektnog partnera.

Planirano (prihvatljivo) vrijeme trajanja provedbe projekta je od 12 do 24 mjeseca, ali ne nakon 30. travnja 2024. godine.

Broj prijava: svaki prijavitelj može podnijeti samo jedan projektni prijedlog u okviru Poziva u ulozi nositelja projekta. Prijavitelj koji je predao projektni prijedlog u ulozi nositelja projekta može sudjelovati u drugom projektnom prijedlogu kao projektni partner. Projektni partneri mogu sudjelovati u više projektnih prijedloga kao projektni partner.

Partnerski projekti: projektom nije obvezno imati projektnog partnera/partnere, ali se dodatni bodovi dodjeljuju za suradnju sa subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

Donatorski partnerski projekt definiran je kao suradnja između nositelja projekta u Hrvatskoj i barem jednog subjekta (donatorski projektni partner) u prihvatljivoj državi donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška). Za navedeni oblik partnerske suradnje ostvaruju se dodatni bodovi.

Partnerski projekt definiran je kao suradnja između nositelja projekta u Hrvatskoj i najmanje jedne pravne osobe (projektnog partnera) u Hrvatskoj. Za navedeni oblik partnerske suradnje ne ostvaruju se dodatni bodovi.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Priprema tehničke dokumentacije potrebne za instaliranje integriranih fotonaponskih elektrana,
 • Povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije (integriranih fotonaponskih elektrana),
 • Povećanje proizvodnje solarne energije i smanjenje godišnje emisije CO 2,
 • Upravljanje i administriranje projekta,
 • Promocija i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata 2.2.

Stopa bespovratnih sredstava za subjekte koji se bave gospodarskim djelatnostima:

 • 30 % ukupno prihvatljivih troškova za velike poduzetnike,
 • 40 % za srednje poduzetnike i
 • 50 % za male poduzetnike za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora.

Stopa bespovratnih sredstava za izradu studija zaštite okoliša iznosit će 50 % ukupno prihvatljivih troškova neovisno o veličini poduzetnika.

Maksimalna stopa bespovratnih sredstava iznosit će 85 % za sljedeće aktivnosti:

 • Upravljanje projektom i administraciju,
 • Promocije i vidljivosti povezane s postizanjem rezultata 2.2. i
 • Povezane s pripremom tehničke dokumentacije projekta.

Stope bespovratnih sredstava za neprofitne organizacije:

 • Za javne subjekte koji predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama (tj. Uredbu 651/2014 i njezine izmjene i dopune), stopa bespovratnih sredstava iznosi 85 % ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta, bez prekoračenja maksimalnog iznosa koji se može odobriti za projekt,
 • Za nevladine udruge koje predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama (tj. Uredbu 651/2014 i njezine izmjene i dopune), stopa bespovratnih sredstava iznosi 85 % ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta, bez prekoračenja maksimalnog iznosa koji se može dodijeliti za projekt i
 • Za javne subjekte i nevladine udruge koje predlažu investicijske projekte povezane s gospodarskom djelatnošću, stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se u skladu s pravilima o državnim potporama.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content