Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)
30. ožujka 2022.
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5)
4. travnja 2022.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)
30. ožujka 2022.
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5)
4. travnja 2022.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije,
  • ispitivanje, razvoj pilot-linija,
  • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije) te
  • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

  • najniži iznos 200.000,00 HRK
  • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga – Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO i to:

  • od 1. lipnja 2022. godine u 11:00 sati,
  • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Više informacija možete potražiti ovdje.

Skip to content