Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike
28. ožujka 2022.
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“
4. travnja 2022.
Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike
28. ožujka 2022.
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“
4. travnja 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

U okviru Projekta moguća je provedba mjera na jednoj ili više lokacija.

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 200 sustava za korištenje OIE.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • ustanove,
 • zadruge,
 • vjerske zajednice,
 • trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici),
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • privatni iznajmljivači,
 • samostalne djelatnosti,
 • upravitelji višestambenih zgrada,
 • ostali pravni subjekti (osim udruga).

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovo m Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

1. za izradu glavnog projekta: do 40 % opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,

2. za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:

 • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40 % opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,

3. za stručni nadzor: do 40 % opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su isključivo troškovi koji su neposredno vezani uz Projekt i neophodni za njegovu realizaciju, nastali kod Korisnika nakon objave Poziva. Iznimno, trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ukoliko je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Po ovom Pozivu opravdani su troškovi:

 • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
 • izrade glavnog projekta, najviše do 15 % iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom izrađeno tehničko rješenje,
 • provedbe stručnog nadzora, najviše do 15 % iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja.

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko nije povrativ.

Neprihvatljivi troškovi su troškovi održavanja te nabave i ugradnje rabljene opreme, kao i svi ostali troškovi koje Fond ne sufinancira te za koje pregledom prijave utvrdi da nisu neophodni za provedbu Projekta.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 25. travnja 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja.

Više informacija možete potražiti OVDJE.

Skip to content