Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Dostava dokaza o namjenskom utrošku Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
6. travnja 2020.
Objavljen natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
7. travnja 2020.
Dostava dokaza o namjenskom utrošku Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
6. travnja 2020.
Objavljen natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
7. travnja 2020.

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je novi financijski instrument namijenjen poljoprivrednicima – Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj.

Potencijalni korisnici Mikro zajma za obrtna sredstva za ruralni razvoj su:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje u tekstu: OPG),
 • obrti,
 • trgovačka društva ili zadruge ili proizvođačke organizacija te
 • druge pravne osobe

upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi i/ili koji su registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Potencijalni korisnici koji su pravne osobe moraju imati minimalno jednog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma.

Potencijalni korisnici koji su fizičke osobe (OPG, obrt) moraju biti upisani u Registar poreznik obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam i plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Svi prijavitelji moraju ispuniti kriterij ekonomske veličine sukladno tipu operacije:

 • za tip operacije 4.1.1. ekonomska veličina mora iznositi minimalno 6.000 EUR u sektoru voća, povrća i cvijeća, odnosno minimalno 8.000 EUR u svim ostalim sektorima;
 • za tip operacije 6.4.1. ekonomska veličina moram iznositi minimalno 2.000 EUR.

Zajam u potpunosti mora biti iskorišten za nabavu obrtnih sredstava.

Iznos zajma i uvjeti otplate:

 • najniži iznos zajma: 1.000,00 EUR
 • najviši iznos zajma: 25.000,00 EUR
 • kamatna stopa: 0,5 % godišnje,
 • rok otplate: od 1 do 3 godine uključujući poček,
 • poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine,
 • rok korištenja: do 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o zajmu,
 • instrument osiguranja: zadužnica primatelja zajma.

Otplata zajma vrši se u kvartalnim ratama.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na info@gras.com.hr

Skip to content