LAG Papuk objavio LAG Natječaj za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRRRH 2014-2020

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša (ZO-5/2021)
4. listopada 2021.
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu
5. listopada 2021.
Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša (ZO-5/2021)
4. listopada 2021.
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu
5. listopada 2021.

LAG Papuk objavio LAG Natječaj za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRRRH 2014-2020

LAG „Papuk“ objavio je 6. LAG Natječaj za tip operacije 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava” koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020.

Predmet natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Papuk“.

Svrha natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava koji se temelji na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti.

Područje LAG-a „Papuk“ čine općine Čačinci, Zdenci, Crnac i Mikleuš te Grad Orahovica.

 

Nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete prihvatljivosti:

 • biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 01.10.2021. godine,
 • imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 EUR,
 • biti mikro ili malo poduzeće,
 • biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG),
  • obrt,
  • trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
  • zadruga.

Iznimno, pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana podnošenja prijave projekta, ali moraju biti upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka najkasnije do 01.10.2021. godine.

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, osim proizvoda ribarstva,
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda, osim proizvoda ribarstva,
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR, odnosno 113.278,50 HRK.

Prijave projekata podnose se od 19. listopada 2021. godine, a najkasnije do 22. studenog 2021. godine.

Skip to content