Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

LAG Papuk objavio LAG Natječaj za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRRRH 2014-2020
5. listopada 2021.
U e-savjetovanju Program potpore stočarstvu vrijedan 163,5 milijuna kuna
7. listopada 2021.
LAG Papuk objavio LAG Natječaj za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRRRH 2014-2020
5. listopada 2021.
U e-savjetovanju Program potpore stočarstvu vrijedan 163,5 milijuna kuna
7. listopada 2021.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je dana 04. listopada 2021. godine Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

 Prihvatljivi prijavitelji:

 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske,
 • udruge,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina.

 Prihvatljivost projekta:

 • Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje, odnosno interdisciplinarni programi koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju,
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima,
 • povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.),
 • povećanje vidljivosti kulturnih sadržaja u digitalnom obliku i drugim medijima: razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.),
 • istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljne skupine i njezinih potreba),
 • razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike,
 • aktivnosti vezane uz edukaciju,
 • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja,
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima,
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Prihvatljivi troškovi:

 • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
 • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
 • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
 • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
 • nabava računalne i druge tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva,
 • udio u troškovima naknada za rad koje se isplaćuju prema ugovoru o radu, ukoliko su oni izravno vezani uz odobreni program i to u ukupnom udjelu do 20% iznosa potpore.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 20.000,00 HRK za jednogodišnji program.
 • Najviši iznos potpore: 50.000,00 HRK za jednogodišnji program.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 4. listopada do 5. studenog 2021. godine.

Više informacija potražite ovdje

Skip to content