Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

LAG Papuk objavio LAG Natječaj za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRRRH 2014-2020
5. listopada 2021.
U e-savjetovanju Program potpore stočarstvu vrijedan 163,5 milijuna kuna
7. listopada 2021.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je dana 04. listopada 2021. godine Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

 Prihvatljivi prijavitelji:

 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske,
 • udruge,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina.

 Prihvatljivost projekta:

 • Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje, odnosno interdisciplinarni programi koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju,
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima,
 • povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.),
 • povećanje vidljivosti kulturnih sadržaja u digitalnom obliku i drugim medijima: razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.),
 • istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljne skupine i njezinih potreba),
 • razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike,
 • aktivnosti vezane uz edukaciju,
 • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja,
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima,
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Prihvatljivi troškovi:

 • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
 • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
 • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
 • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
 • nabava računalne i druge tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva,
 • udio u troškovima naknada za rad koje se isplaćuju prema ugovoru o radu, ukoliko su oni izravno vezani uz odobreni program i to u ukupnom udjelu do 20% iznosa potpore.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 20.000,00 HRK za jednogodišnji program.
 • Najviši iznos potpore: 50.000,00 HRK za jednogodišnji program.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 4. listopada do 5. studenog 2021. godine.

Više informacija potražite ovdje

Skip to content