Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Mreže poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2024. godinu

Objava Javnog poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i početak zaprimanja prijava kreće 13. ožujka 2024. godine
28. veljače 2024.
Otvoren natječaj “Pokreni nešto svoje”
29. veljače 2024.
Objava Javnog poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i početak zaprimanja prijava kreće 13. ožujka 2024. godine
28. veljače 2024.
Otvoren natječaj “Pokreni nešto svoje”
29. veljače 2024.

Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Mreže poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2024. godinu

Virovitičko-podravska županija objavila je Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Mreže poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2024. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Virovitičko-podravske županije za troškove korištenja poslovnog prostora Mreže poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. za 2024. godinu.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:

  • osnaživanje kapaciteta malih i srednjih gospodarskih subjekata,
  • povećanje konkurentnosti te
  • stvaranje povoljnijeg i kvalitetnijeg poslovnog okruženja povoljnijih i pristupačnijih adekvatnih poslovnih prostora za gospodarske subjekte malog i srednjeg poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije.

Korisnici bespovratnih sredstava jesu trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge usmjerene na razvoj gospodarstva (gospodarsko interesna udruženja/klasteri), registrirani kod nadležnog registarskog tijela sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji i to prvenstveno poduzetnici početnici te poduzetnici koji se nalaze u razvoju svojih poduzetničkih aktivnosti, a bave se ili imaju namjeru baviti proizvodnom djelatnošću, uslužnom djelatnošću vezanom uz proizvodnju, trgovinom, djelatnostima iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, poduzetnici koji razvijaju projekte ili koriste inovativan koncept poslovanja te obiteljska poljoprivredna gospodarstva s upisanom dopunskom djelatnosti sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN br. 76/14) i to za djelatnosti pod oznakom 1., 2., 5.1., 5.2. i 5.3. iz Priloga I. Pravilnika.

Da bi podnositelj zahtjeva bio prihvatljiv kao korisnik potpore nužno je da isti:

  • ima registrirano sjedište na području Virovitičko-podravske županije,
  • da se radi o početniku ili poduzetniku do 3 godine poslovanja u trenutku potpisivanja ugovora s Poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji plaća trošak najma poslovnog prostora Poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije,
  • ima podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
  • ispunjava propise o potporama male vrijednosti te
  • ima opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti iz prethodnih godina ukoliko su ista koristili.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 100,00 €, a najviši 20.000,00 €.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100 % ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna podnositelja prijave.

Javni poziv traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30.11.2024. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Izvor: Virovitičko-podravska županija

Skip to content