Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2023. godini na području Virovitičko-podravske županije

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2023. godini
17. veljače 2023.
Ispitivanje javnog mnijenja građana – Strategija zelene urbane obnove Grada Slatine
28. veljače 2023.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2023. godini
17. veljače 2023.
Ispitivanje javnog mnijenja građana – Strategija zelene urbane obnove Grada Slatine
28. veljače 2023.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2023. godini na području Virovitičko-podravske županije

Virovitičko-podravska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2023. godini na području Virovitičko-podravske županije.

 

Korisnici kredita mogu biti prijavitelji koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravanju ulagati na području iste županije:

  • fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, odnosno minimalno upisani u Registar poreznih obveznika, ovisno o uvjetima koje zahtjeva pojedina banka,
  • pravne osobe i obrti.

Namjena kredita:

  • nabava repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenskoj sjetvi i povrtlarske kulture
  • vlastite proizvodnje poslovnih subjekata.

Iznos kredita:

  • najniži iznos pojedinačnog kredita: 3.000,00 EUR
  • najviši iznos pojedinačnog kredita: 65.000,00 EUR.

Valuta kredita: euro

Kamatna stopa: Virovitičko-podravska županija će kamatu na kredite subvencionirati u visini do 4,00 % dok će razliku do visine ukupne redovne kamatne stope podmirivati korisnik kredita.

Rok korištenja: do 3, odnosno 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Kredit se koristi namjenski, jednokratno ili sukcesivno na temelju naloga za isplatu potpisanih od ovlaštene osobe.

Rok otplate: maksimalno 10, odnosno 12 mjeseci, ovisno u uvjetima Banke, sukcesivno ili jednokratno u eurima.

Instrumenti osiguranja: sukladno internim aktima Banke i kreditnom sposobnošću Korisnika kredita.

Naknada za obradu zahtjeva: do najviše 1 % od iznosa odobrenog kredita.

Banke koje su uključene u Mjeru:

  • Erste&Steiermärkische banka d.d.
  • Slatinska banka d.d.
  • Zagrebačka banka d.d.
  • OTP banka d.d.

Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Skip to content