Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima za 2021. godinu
1. ožujka 2021.
esavjetovanja
Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19
4. ožujka 2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima za 2021. godinu
1. ožujka 2021.
esavjetovanja
Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19
4. ožujka 2021.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, kao jednu od aktivnosti koja će se provoditi u okviru Godine čitanja.

Cilj Poziva je povećanje broja i vidljivosti programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja i poticanje čitateljskih navika među građanima svih dobi, razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja svijesti o važnosti čitanja, dostupnost kulturnim i umjetničkim sadržajima vezanim za čitanje i kreiranje procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi čitanja i učiniti čitanje dostupnijim.

Programi se mogu odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim i multimedijalnim programima koji nastoje povezati čitanje s drugim područjima društvenog djelovanja.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Najniži iznos potpore je 20.000,00 HRK, a najviši 100.000,00 HRK.

Podržat će se aktivnosti koje će pomoći većoj vidljivosti i široj recepciji sufinanciranih programa kod ciljane publike i šire javnosti:

  • honorari voditelja programa te suradnika angažiranih u programu poticanja čitanja
  • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva
  • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa te suradnika angažiranih u programu poticanja čitanja
  • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva
  • dio troškova (najviše do 30 % ukupno odobrenog iznosa) za nabavu računalne i druge tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 26. veljače do 26. ožujka 2021. godine.

Prijavni obrazac i više informacija možete pronaći na web stranici Ministarstva kulture i medija.

 

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Skip to content