Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu
1. ožujka 2021.
Objavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina
5. ožujka 2021.
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu
1. ožujka 2021.
Objavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina
5. ožujka 2021.

Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja dva nacrta natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

POLJOPRIVREDNICI

Prihvatljivi  korisnici su fizičke i pravne osobe koje su

  • su upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka,
  • su upisane u Registar poreznih obveznika zaključno s 31.12.2019. godine.
  • imaju evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.897,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Da bi bili prihvatljivi u sklopu ovog natječaja, korisnici koji su obveznici podnošenja godišnjeg financijskog izvješća, obvezni su isto podnijeti do 20. travnja 2021. godine Financijskoj agenciji.

Prihodi i primici će se umanjiti za sve vrste potpora koje je Ministarstvo poljoprivrede isplatilo u 2019. i 2020. godini, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (de minimis potpore).

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 1. travnja 2021. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.913,70 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja  primitaka ili smanjenje prihoda.

 

 

MSP

Prihvatljivi korisnici su MSP-ovi u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća,  aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, stočne hrane, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda.

Korisnici moraju ispuniti sljedeće uvjete:

  • biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Vinogradarski registar) i Ministarstva zdravstva (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom) zaključno s 31. prosinca 2019. godine,
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 31. prosinca 2019. godine,
  • imati evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.795,50 kuna u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Da bi bili prihvatljivi u sklopu ovog natječaja, korisnici koji su obveznici podnošenja godišnjeg financijskog izvješća, obvezni su isto podnijeti do 20. travnja 2021. godine Financijskoj agenciji.

Prihodi i primici će se umanjiti za sve vrste potpora koje je Ministarstvo poljoprivrede isplatilo u 2019. i 2020. godini, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (de minimis potpore).

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 1. travnja 2021. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 377.955,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja  primitaka ili smanjenje prihoda.

Objava natječaja planirana je tijekom travnja 2021. godine.

 

U e-savjetovanje možete se uključiti putem sljedećih poveznica poljoprivrednici i MPS najkasnije do 19. travnja 2021. godine.

Skip to content